Tập hợp, đào tạo, định hướng, hỗ trợ sự nghiệp cho các lãnh đạo trẻ. 

Kết nối, phát triển hệ sinh thái sự nghiệp bền vững cho thế hệ trẻ nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Trở thành mạng lưới uy tín, chất lượng hàng đầu đất nước cũng như trong khu vực về lĩnh vực đào tạo và kết nối sự nghiệp dành cho các lãnh đạo trẻ nhằm phục vụ lợi ích cho quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Vị thế • Tài đức • Trí dũng

Thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam cần có tư duy và kỹ năng sử dụng nguồn lực tài chính, xây dựng tầm ảnh hưởng với tâm thế có đạo đức, nhân văn, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Liên tục học tập, trau dồi để tư tưởng sáng suốt, hiểu biết sâu rộng, đạt được tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và các kỹ năng phù hợp với thời đại, hình thành năng lực toàn diện, đa nhiệm. Tất cả vì nền tảng vững mạnh của dân tộc Việt Nam.

VỀ CHÚNG TÔI

Mạng lưới Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Young Leaders Network là mạng lưới kết nối những chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hoặc thuộc ban điều hành trong câu lạc bộ, dự án trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm

LIÊN HỆ

Liên hệ với chúng tôi

THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC: Ths.Bs: Trần Hoàng Mai Email: mai.tran@fye.org.vn

VINH DANH

THÔNG TIN YLN

FANPAGE

Thành viên hoạt động gần đây